مهره قفلی

  • Stainless Steel Flange Lock Nuts

    مهره قفل فلنج فولادی ضد زنگ

    مهره های قفل متریک همگی دارای ویژگی هستند که یک عمل "قفل" غیر دائمی ایجاد می کند.مهره های قفل گشتاور غالب بر تغییر شکل رزوه تکیه دارند و باید با آچار روشن و خاموش شوند.آنها مانند مهره های قفل نایلونی دارای محدودیت شیمیایی و دما نیستند، اما استفاده مجدد همچنان محدود است.